Uttarakhand (do grudnia 2006 Uttaranczal) zamieszkuje ok. 8,5 mln ludzi. Stanowy parlament uchwalił, że zabicie krowy jest czynem ściganym z urzędu. Kara przewiduje zaś od trzech do 10 lat więzienia i grzywnę w wysokości 5-10 tys. rupii (90-180 euro).

Zakazano również w całym regionie sprzedaży i spożywania wołowiny oraz przewidziano sankcje dla osób winnych narażenia wałęsających się po ulicach i drogach krów na wypadki drogowe.

Ustawę uchwaliła rządząca w Uttarakhandzie nacjonalistyczna Indyjska Partia Ludowa (BJP), która za jeden ze swoich głównych celów uważa zachowanie hinduistycznych tradycji.

Ustawie sprzeciwiał się rządzący w Indiach Indyjski Kongres Narodowy.

Chociaż krowy są uznawane za święte zwierzęta w całych Indiach, w miastach takich jak Delhi zabijanie krów i jedzenie wołowiny przez wyznawców innych religii jest tolerowane.

Źródło: PAP