Australijskie Biuro Rolnictwa i Ekonomiki Zasobów i Nauk (Abares) zaprzeczyło spekulacjom medialnym na piątym kontynencie, że pandemia Covid-19, w połączeniu z pożarami lasów i suszą na wschodnim wybrzeżu, może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem żywności w Australii.

Dane w raporcie Insights Abares pokazują, że Australia ma jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i że przejściowy niedobór podstawowych artykułów żywnościowych po panice zakupowej w ubiegłym miesiącu nie wskazuje na poważniejszy problem bezpieczeństwa żywności. Oficjalne dane w Internecie mówią o wskaźniku samowystarczalności wynoszącym ponad 170 procent.

Raport wykazał również, że 25 milionów ludzi w Australii produkuje teraz wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić ponad 75 milionów ludzi. Dyrektor wykonawczy powiedział, że obawy dotyczące bezpieczeństwa żywności są niewłaściwe. Według niego Australia nie ma problemów z bezpieczeństwem żywności, ponieważ eksportuje około 70 procent swojej produkcji rolnej.

Niektóre z największych branż rolniczych, takich jak produkcja wołowiny i pszenicy, są silnie zorientowane na eksport. Inne branże, jak ogrodnictwo, produkcja wieprzowiny i drobiu, w większym stopniu koncentrują się na rynku krajowym, przy czym podaż nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.