Osiągnięcie porozumienia rozbiło się o zasady ochrony rolnictwa w biednych krajach. Podobno że negocjacje będą kontynuowane jesienią. Nie jest to  dobra wiadomość, choć dziewięć krajów europejskich głośno mówiło o swoim niezadowoleniu z ustępstw unijnego negocjatora. W grupie była także Polska (...)

- Europa poszła na zbyt duże ustępstwa, a w zamian za to otrzymała za mało - tłumaczył wczoraj Adolfo Urso, włoski minister handlu, który uważa, że ochrona unikalnych europejskich produktów żywnościowych nie jest wystarczająca. Pozostałe kraje przeciwne proponowanej liberalizacji to Francja, Węgry, Irlandia, Grecja, Portugalia, Litwa oraz Cypr.

(...) W przypadku Unii Europejskiej sprawy dotyczące wymiany handlowej mogą być przegłosowane zwykłą większością głosów. Duże kraje nie mają możliwości weta. Dla Polski i pozostałych nowych krajów członkowskich bardzo bolesne byłoby proponowane 8o-proc. cięcie subsydiów rolnych. Otrzymują one i tak o wiele mniej niż kraje starej 15.

Źródło: Rzeczpospolita