Georgiewa podkreśliła, że Fundusz jest przeciwny wprowadzaniu ograniczeń w międzynarodowym handlu żywnością, ponieważ pogłębi to brak bezpieczeństwa żywnościowego.

Szefowa MFW wielokrotnie ostrzegała po wybuchu wojny na Ukrainie, że konsekwencje tej agresji odczuje cały świat, a wiele krajów straci bezpieczeństwo żywnościowe.

Fundusz zaaprobował pod koniec września plan udzielania łatwo dostępnych pożyczek krajom zagrożonym brakiem żywności i jej rosnącymi kosztami w związku z wojną na Ukrainie.