- Bayer od lat promuje autorską koncepcję budynków o zerowej emisji, EcoCommercial Building - mówi prezes Bayer, dr Dirk Ehle. - Dołączenie do grona Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego umacnia naszą rolę w zwiększaniu świadomości i zachęceniu do odpowiedzialnych zachowań jak i sprzyja dyskusji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, zgodnie z naszą misją „ Science For a Better Life - dodaje.

Budynki są największymi konsumentami energii. Sektor budowlany jest odpowiedzialny za zużycie ok. 40 proc. światowej energii (na podstawie danych dla Europy i USA). Przyczynia się on do prawie 50 proc. emisji gazów cieplarnianych - tyle samo co przemysł i transport razem. Program Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), którego Bayer jest członkiem uznał że żaden inny sektor gospodarki nie ma tak dużego potencjału do drastycznego ograniczenia emisji.

Firma Bayer we współpracy z licznymi partnerami opracowała i zaadaptowała na skalę globalną koncepcję budynków o zerowej emisji - EcoCommercial Building. Dzięki izolacji za pomocą wysokiej jakości produktów firmy Bayer oraz własnym zasobom generowania energii odnawialnej budynek EcoCommercial Building może sam zaspokajać swoje potrzeby energetyczne. Budynki takie, zrealizowane przy użyciu materiałów i technologii Bayer MaterialScience powstały już w Niemczech, USA, Belgii, Indiach a obecnie budowany jest w Chinach.