W pierwszych pięciu miesiącach eksport ten zwiększył się łącznie o 3,1 proc. do 339 tys. ton.

Na poprawę wyników w eksporcie wpłynął wzrost konkurencyjności brazylijskiej wołowiny, co z kolei wynikało z deprecjacji reala. Trzeba podkreślić, że pomimo rosnącego eksportu, handel tym gatunkiem mięsa z Rosją, największym rynkiem zbytu dla Brazylijczyków, maleje od początku roku. Wprowadzone przez Rosjan w czerwcu 2011 roku embargo na handel z niektórymi brazylijskimi zakładami, mocno ograniczyło eksport mięsa wołowego z Brazylii do Rosji.

Zwiększenie dostaw brazylijskiej wołowiny do innych rynków zbytu Chile, Hongkong i Egipt) pozwoliło na zniwelowanie utraty części rosyjskiego rynku - podaje FAMMU/FAPA.