Zdaniem brazylijskiego stowarzyszenia producentów i eksporterów mięsa drobiu (Ubabef), nowy unijny system przyznawania
kontyngentów importowych oraz zmiana przepisów dotyczących znakowania mięsa drobiowego uderzają w brazylijski eksport do UE.

Od 1 maja 2010 r. w UE weszło rozporządzenie, które rozszerza zakaz oznaczania wcześniej zamrożonego mięsa drobiowego jako świeże lub schłodzone również na przetwory i produkty z mięsa drobiu oraz mięso drobiowe w solance. Przetwory i produkty drobiowe, które były już wcześniej zamrożone, mogą być oznaczane do sprzedaży tylko jako „mrożone” lub „głęboko mrożone”.

Produkty można oznaczać jako „świeże” tylko , gdy temperatury przechowywania mieściły się w przedziale od -2ºC do +4ºC. Powodem wprowadzenia zmian przez UE były obawy o bezpieczeństwo konsumentów, którzy wprowadzeni w błąd przez oznaczenia kupowanych produktów, mogli ponownie mrozić przetwory, co jest niebezpieczne dla zdrowia.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl