Projekt, który potrwa do 2012 r. przedstawił dyrektor Brazylijskiego Związku Eksportującego Mięso (ABIEC) . Przygotowując go, brano pod uwagę liczbę ubijanych zwierząt, która wynosi średnio 44 mln szt. bydła rocznie. Chłodnie, zajmujące się w tym kraju eksportem, ubijają 30,6 mln szt. rocznie, a mięso przeznaczane jest wyłącznie na rynki zagraniczne. W ub. r. eksport wyniósł 2 mln ton mięsa.

Oszacowano, że w Brazylii stado bydła liczy 204 mln sztuk: z czego 22 proc. przeznaczane jest do uboju, co odpowiadałoby 45 mln zwierząt.
Należy wspomnieć, że ilość mięsa wołowego produkowanego przez Brazylię wynosi ok. 8,95 mln ton.

Źródło: farmer.pl