Choć mieszkańcy miast w Chinach nadal są bogatsi od chińskich rolników oraz mieszkańców wsi i nadal rosną ich dochody oraz wydatki, to od kilku lat widoczna jest zmiana w dynamice ich wzrostów. Inaczej jest na wsi lub na obszarach wiejskich. Ta zmiana trendu jest skutkiem, nie tylko nasycenia popytowego u konsumentów w miastach, ale przede wszystkim jest ona rezultatem fundamentalnej zmiany polityki społecznej i rolnej chińskiego rządu wobec rolników i mieszkańców wsi, realizowanej od wielu lat, której strategicznym celem jest wyciąganie ich z biedy i włączanie ich w system i obieg gospodarczy.

Blisko 6 tys. dochodu rozporządzalnego

Jak wynika z najnowszych danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego w pierwszym kwartale dochód rozporządzalny per capita mieszkańców Chin wyniósł 10 345 juanów (6827 PLN), co oznacza w stosunku do poprzedniego roku nominalny wzrost o 6,3%, a po odliczeniu czynników cenowych realny wzrost wyniósł 5,1%. 

Dochód rozporządzalny per capita mieszkańców miast wyniósł 13 832 juanów (9129 PLN), co stanowi nominalny wzrost rok do roku o 5,4%, a po odliczeniu czynników cenowych realnie wzrost wyniósł 4,2%.  

Z kolei dochód rozporządzalny per capita mieszkańców wsi w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 5778 juanów (3813 PLN), co w ujęciu rok do roku oznacza wzrost o 7%, a po odliczeniu czynników cenowych realny wzrost wyniósł 6,3%.

Różnica procentowa między miastem a wsią na plus dla wsi wyniosła odpowiednio 1,6% oraz 2,1%.

Z kolei chińscy naukowcy w opracowaniu „Zielona księga na temat obszarów wiejskich: analiza i prognoza sytuacji gospodarczej na obszarach wiejskich w Chinach (2021–2022)” prognozują, że w tym roku dochód rozporządzalny per capita u rolników osiągnie łączny poziom 20 600 juanów, czyli w przeliczeniu na polskie pieniądze będzie to 13 596 złotych.

 

Rolnicy i mieszkańcy wsi wydają więcej

W pierwszym kwartale tego roku średnie wydatki konsumpcyjne per capita w Chinach wyniosły 6393 juanów (4219 PLN), co w ujęciu rok do roku oznacza nominalny wzrost o 6,9%, zaś realny wzrost, po odjęciu wpływu czynników cenowych, wyniósł 5,7%. 

W miastach od stycznia do marca tego roku statystyczny Chińczyk na konsumpcję wydawał 7924 juanów, co w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku oznacza nominalnie więcej o 5,7% lub w ujęciu realnym, po odliczeniu czynników cenowych, 4,4%. 

Więcej procentowo wydawali rolnicy i mieszkańcy wsi. Jak wynika z danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego w pierwszym kwartale tego roku wydatki na konsumpcję per capita mieszkańców wsi wyniosły 4388 juanów, co w ujęciu nominalnym było więcej o 8,6%  zaś realnym (po odliczeniu czynników cenowych) był to wzrost o 7,8%.

Gdy więc porówna się miasto ze wsią widać, że różnica na plus jest w wydatkach rolników i mieszkańców i wynosi ona dla ujęcia nominalnego 2,9%  oraz dla realnego 3,4%. 

Przyczyny wzrostu dochodów chińskich rolników

Rosnące dochody chińskich rolników są skutkiem utrzymującego się ożywienia gospodarczego w ogóle oraz dobrej koniunktury w rolnictwie, a szczególnie w uprawach zbóż (np. pszenica, kukurydza, ryż, zboża oleiste) oraz w produkcji zwierzęcej (np. wieprzowina, hodowla bydła mlecznego oraz mięsnego). 

Plan rozwoju terenów wiejskich

Poza tym rozwijająca się koniunktura na wsi jest rezultatem realizacji na tym obszarze przez chiński rząd szerokiego i złożonego planu rozwoju społeczno-gospodarczego. Są to inwestycje w infrastrukturę rolną, infrastrukturę cyfrową rolną oraz w sferę z zakresu zabezpieczenia społecznego. Przykładowo chińskie Ministerstwo Zasobów Wodnych tylko w pierwszym kwartale tego roku wydało 15,4 mld juanów (10,1 mld złotych) na projekty wodociągowe na wsi, co pozwoliło na zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dla 4,29 mln mieszkańców wsi. 

Nawadnianie pól

Kolejna sfera inwestycji to nawadnianie pól. Jak podało chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich na dzień 28 kwietnia tego roku działało w Państwie Środka 4380 dużych i średnich systemów irygacyjnych, które pozwoliły nawodnić 186 milionów mu gruntów rolnych, czyli 12 406 200 ha ziemi. W bieżącym roku do użytku oddane zostaną kolejne systemy nawadniania na koniec roku ma być ich siedem tysięcy.

Inwestycje w edukację rolniczą

Ponadto chiński rząd wydaje miliardy juanów na edukację ogólną jak i rolną rolników. Osobny pakiet inwestycji, liczony w setkach miliardów juanów, ale bardzo ważny, to rozwój na wsi sieci internetowej w tym 5G, tak by zarządzanie produkcją rolną, handlem produktami rolnymi i dla rolnictwa mógł się odbywać w czasie rzeczywistym w jak najszerszym zakresie.