Władze regionalne w Piura-Peru i prowincja Jilin w Chinach podpisały w ub. tygodniu umowę o przyjaźni i obopólnej wymianie gospodarczej. Prezydent miasta Piura Cesara Trelles Lara i wicegubernator prowincji Jilinz Chin Tian Xueren zadeklarowali, że ze współpracą wiążą duże nadziej, zwłaszcza na polu gospodarczym, handlowym, nauki i technologii, kultury i turystyki.

Szczególnym zainteresowaniem gości z Chin cieszyła się hodowla zwierząt. Chiński gubernator przybył do Peru razem z delegacją przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w rolnictwo i hodowlę zwierząt. Przedsiębiorcy z Chin zaprosili prezydenta miasta Piura do odwiedzin prowincji Jilin we wrześniu z okazji międzynarodowego święta, które organizowane będzie w tej prowincji. Impreza będzie okazją do zaprezentowania potencjału, jaki mają prywatni inwestorzy, żeby zainwestować w Peru.


Prowincja Jilin ze stolicą w Changchung położona jest w centrum północno-wschodniej
części Chin i zajmuje obszar 187,4 tys. km². Prowincja posiada 466,7 tys. ha ziemi przeznaczonej pod uprawę kukurydzy, 69,3 tys. ha pod uprawę dobrej jakości pszenicy, 154,8 ha soi i 225 tys.ha ryżu.

W ostatnim roku w krajach azjatyckich odnotowano duży popyt na mięso toteż nie dziwi nikogo fakt, że Chiny zainteresowały się inwestycjami w hodowlę zwierząt w Ameryce Południowej.

Źródło: Agencia Peruana de Noticias