Pomoc uzyskają głównie wielkotowarowe gospodarstwa produkujące trzodę chlewną. Poszczególni rolnicy będą mogli otrzymać dopłatę 15 USD za każdą hodowaną świnię, a także rekompensatę w wysokości 123 USD za każdą sztukę padłą z powodu choroby lub innych okoliczności zewnętrznych.

Program wsparcia ma zachęcić hodowców do kontynuowania oraz do zakładania nowych stad trzody chlewnej. W 2010 r. wielu hodowców wycofało się z tej branży z powodu niskich cen żywca.

W czerwcu ceny wieprzowiny w Chinach osiągały rekordowe wyniki.  W skali roku wieprzowina podrożała o 57 proc.