Mimo światowego kryzysu, udział energii pozyskiwanej z wiatru wzrasta. Szczególnie szybkie tempo mają Chińczycy, którzy zwiększyli produkcję tego rodzaju energii z 12,1 w 2008 r. do 25,1 GW pod koniec 2009 r.

Pierwsze miejsce pod względem produkcji energii z wiatru zajmują Stany Zjednoczone (35 GW), drugie Niemcy (25,8 GW).

Europa jest także stabilnym rynkiem dla rozwoju energetyki wiatrowej. Wzrost liczby instalacji był większy niż oczekiwano. W 2009 r. największe inwestycje poczynili Hiszpanie (2,5 GW) i Niemcy (1,9 GW), a następnie Włochy, Francja i Wielka Brytania (ponad 1 GW).

Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to około 724 MW (stan 31.12.2009, źródło URE).

Źródło: farmer.pl