Chińskie ministerstwo rolnictwa wraz z regionalnymi władzami zamierza udzielić wsparcia branży mleczarskiej.

Firmy przetwarzające mleko z Mongolii Wewnętrznej będą kupować więcej mleka w celu ustabilizowania cen, jakie za mleko otrzymują producenci.

Na chińskim rynku mleka w 2013 r. panował boom a producenci mleka w przeliczeniu na euro otrzymywali za kilogram mleka surowego ponad 0,68 euro. Rynek załamał się w końcu trzeciego kwartału 2014 r. i producenci mogli sprzedać mleko już tylko o 25 proc. taniej, czyli po 0,52 euro za kilogram. Według chińskiego ministerstwa rolnictwa, powodem takiego załamania rynku było powiększenie stad krów mlecznych w okresie dobrej koniunktury, co obecnie skutkuje nadprodukcją mleka.