Wiosną tego roku, w Chinach doszło do zatrucia ponad stu osób po spożyciu wieprzowiny. Mięso pochodziło od świń żywionych z dodatkiem tzw. chudego mięsa w proszku, czyli raktopaminy i clenbuterolu. Poszkodowani skarżyli się na zawroty i bóle głowy, nudności i problemy z oddychaniem.

Od tamtej pory chińskie władze wytoczyły wojnę producentom tych nielegalnych farmaceutyków. W znalazło się blisko 1000 osób skazanych za produkcję, dystrybucję i żywienie zwierząt tymi chemicznymi substancjami. Kolejnym etapem walki są regulacje prawne zakazujące wytwarzania i stosowania w żywieniu zwierząt raktopaminy i clenbuterolu.