Dnia 1 lipca br. organizacja OECD-FAO opublikowała raport dotyczący perspektyw dla światowych rynków rolnych w latach 2012-2020. Ten 283 stronnicowy dokument ocenia, że rosnący popyt na żywność będzie musiał być zaspokojony przez wzrost produktywności, gdzie kraje rozwijające będą głównym motorem wzrostu - informuje FAMMU/FAPA.

Na skutek ograniczonych zasobów, presji ochrony środowiska, wzrostu kosztów przewiduje się spowolnienie przyrostów w Europie i USA z 2% rocznie w minionej dekadzie do 1,7% przez kolejne 10 lat. Beneficjentami wzrostu handlu będą Ukraina, Rosja i Tajlandia.

OECD-FAO prognozuje do 2020 roku podwojenie globalnej produkcji biodiesla w krajach rozwijających się i rozwiniętych. Ceny żywności pozostaną wysokie powyżej poziomu poprzedniej dekady windowane w górę przez rosnący popyt szczególnie na mięso i drób przy wzroście produkcji w krajach rozwijających się. Jeśli chodzi o surowce oleiste to wzrost ich cen będzie napędzany wysokim popytem na żywność, pasze oraz surowce do biopaliw, co przy wzroście kosztów produkcji spowoduje wzrost nominalnych cen oleistych, wysokobiałkowych i olejów roślinnych do 2020 roku.

Wobec lat 2009 - 11 w kolejnej dekadzie produkcja oleistych wzrośnie tylko o 20%. W produkcji i eksporcie oleistych będą dominować dotychczasowi liderzy, ale wzrośnie rola Ukrainy i Paragwaju, które będą miały większy udział w rynku oleistych, natomiast spowolnienie wzrostu produkcji oleistych dotyczyć  będzie Brazylii z 4,9% rocznie do poniżej 2% do końca dekady. Ameryka Płd. pozostanie liderem eksportu śruty sojowej. Wzrośnie rola Malezji i Indonezji w globalnym eksporcie olejów do ponad 60%.

OECD-FAO prognozuje większą dekoncentrację importu oleistych, bowiem zmniejszy się rola UE i Chin. Ceny surowców oleistych i produktów przerobu powinny nominalnie wzrosnąć do 2020 roku (samych oleistych o 9%). Realne ceny będą jednak spadać z rekordowych historycznie poziomów.