Zagrożenie kryzysem pojawia się w sytuacji , kiedy zapasy żywności są generalnie na nie najgorszym poziomie, mimo drastycznych spadków produkcji w niektórych rejonach świata, zmazanych z anomaliami pogody.

Według ocen specjalistów światowe ceny pszenicy i kukurydzy niebezpiecznie zbliżają się do cen odnotowanych w okresie deficytowego sezonu 2007/2008. Ceny mięsa są najwyższe od 20 lat.

Zdaniem Abdolreza Abbassian z FAO sytuacja pogorszyła się w porównaniu do tej z września br. W ostatnich tygodniach pojawiło się coraz więcej sygnałów świadczących o narastaniu zagrożenia pojawienia się kryzysu żywnościowego.

Wśród czynników, które mogą wywoływać dalsze nieprzewidziane perturbacje na rynku zbożowym wymienia się ewentualne gwałtowne skoki cen ropy. Ale także pojawienia się rozległych w skutkach ekstremalnych zjawisk pogodowych czy głębokie spekulacje na giełdach realizowanych nap. przez fundusze inwestycyjne.

W sytuacji pogarszających się perspektyw nie można wykluczyć wystąpienia dalszych zamieszek podobnych do tych jakie miały miejsce w Mozambiku. Wszystkie ubogie kraje uzależnione od importu zbóż, wraz ze wzrostem cen znalazły się w trudnej sytuacji. Dlatego i ile bieżący sezon będzie najprawdopodobniej tylko trudny, to kolejny przy ewentualnym powtórzeniu się zakłóceń może być już krytyczny.

Źródło: FAMMU/FAPA/farmer.pl