Chińskie władze okrzyknęły tegoroczne zbiory plonów z ziemi jako „rekordowe”, które zabezpieczą tzw. chińską miskę ryżu, czyli zapewnią bezpieczeństwo żywnościowe dla mieszkańców Chin w nadchodzącym roku. 

Więcej upraw w Chinach

Jak wynika z najnowszych danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego (CPBS), w 2022 roku w Chinach pod uprawy przeznaczono 118,33 mln hektarów ziemi, co w porównaniu z rokiem ubiegłym było więcej o 701 tys. hektarów (+0,6%). Na zboża zostało przeznaczone 99,26 mln hektarów, co w ujęciu rok do roku było mniej o 908 tys. ha (-0,9%).

Zbiory zbóż w Chinach

W bieżącym roku z chińskich pól zostało zebrane łącznie 686,53 mln ton plonów, co w porównaniu z poprzednim rokiem było więcej o +0,5%, czyli 3,68 mln ton. Blisko 92 procent tego wolumenu stanowiły trzy najważniejsze zboża (ryż, pszenica, kukurydza). W sumie zebrano ich 633,24 mln ton. W porównaniu do roku ubiegłego było to więcej o 490 tys. ton.

Wydajność produkcyjna 

Według danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego w bieżącym roku spadła ogólna wydajność produkcyjna z upraw. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni areału (hektar ziemi) wyniosła ona jedynie 5802 kg/ha, co oznacza spadek o 3,3 kg/ha (-0,1%).

W przypadku zbóż wydajność rok do roku wzrosła o +1,0%, czyli 62,7 kg/ha i łącznie wyniosła 6379 kg/ha.

Ocena zbiorów w Chinach

W oficjalnych komentarzach sukces w zbiorach plonów jest przedstawiany jako skuteczna realizacja wytycznych Komunistycznej Partii Chin. Abstrahując od polityki większe zbiory są ewidentnie rezultatem poprawy wydajności oraz ulepszeniem metod uprawy. W Chinach dobrej ziemi jest jak na przysłowiowe lekarstwo. Każda więc zmiana jakościowa na plus podnosi wynik ilościowy. 

W komentarzu do przedstawionych danych trafnie przedstawił chińską perspektywę Wang Guirong, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego, który napisał, że tegoroczne zbiory dają „silne wsparcie dla stabilizacji makroekonomicznej [krajowego – przyp. autora] rynku” i kładą one „solidny fundament pod radzenie sobie [przez Chiny – przyp. autora] w złożonym i trudnym środowisku międzynarodowym oraz w pokonywaniu różnych zagrożeń i wyzwań”. 

Należy pamiętać, że Chiny dążą do uzyskania samowystarczalności w produkcji żywności i każdy taki krok zwiększa te szanse. Przeszkodą jest ograniczony zasób ziemi nadający się do uprawy. Dlatego chiński rząd przeznacza duże środki finansowe na badania naukowe nad stworzeniem zbóż i innych upraw roślinnych (np. warzyw) dających ekonomiczną wydajność na ziemiach o niskiej jakości. Przykładem jest ryż hybrydowy wymyślony przez Yuan Longpinga, chińskiego badacza. 

W każdym kolejnym roku, według założeń chińskiego rządu, ma zwiększać się potencjał produkcyjny w przedziale 0,5-3 procent w zależności od zboża. Czy Chiny w zakresie zbóż staną się samowystarczalne to czas pokaże.