Zdaniem Ellen Kullman, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalnej DuPont, wprowadzenie wspólnych mierników określających dostęp do żywności i bezpieczeństwo żywienia jest kluczowe dla zwiększenia światowego bezpieczeństwa w tym zakresie.

Od zawsze wiemy, że to, co zostanie zmierzone, zostanie zrobione – mówi Kullman.

W ramach wysiłków mających na celu poprawę światowego bezpieczeństwa żywności i żywienia, DuPont zlecił stworzenie Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index), który został dziś przedstawiony przez Economist Intelligence Unit (EIU).

Podczas rozmów z rządami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami zrzeszającymi rolników z całego świata uświadomiliśmy sobie, że przyświeca nam wspólny cel dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa żywności. Nie mówimy jednak wspólnym językiem. Aby faktycznie usunąć główną przyczynę głodu, musimy obrać wspólną ścieżkę prowadzącą do rozwiązania takich palących problemów, jak ceny żywności oraz jej dostępność, wartość odżywcza i bezpieczeństwo – powiedziała Kullman.

W zapewnianie bezpieczeństwa żywności inwestuje się miliardy, jednak do tej pory nie istniała żadna kompleksowa i ogólnoświatowa metoda jego pomiaru. Nie mierzono też efektów inwestycji w sektor i wyników współpracy na szczeblu lokalnym.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności opiera się na czynnikach będących przyczyną braku bezpieczeństwa żywnościowego w 105 krajach i wskazuje na obszary, w których powinno się wprowadzić ulepszenia i reformy.

Światowe bezpieczeństwo żywności jest priorytetową kwestią dla wielu rządów, co było widoczne podczas ostatnich szczytów grup G-8 i G-20. Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, przedstawiony w maju br. na szczycie grupy G-8 w Camp David, podkreśla wspólne zaangażowanie państw grupy G-8 i przywódców afrykańskich, przedsiębiorstw prywatnych i organizacji pozarządowych w dążeniu do zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Jednak nadal brakowało precyzyjnego narzędzia usprawniającego rozliczanie tych działań, co doprowadziło do nawiązania współpracy przez DuPont z EIU, której efektem było powstanie Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności.

Mam nadzieję, że Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności przyczyni się do promowania współpracy i podejmowania bardziej świadomych decyzji oraz że będzie stanowił bodziec do podjęcia niezbędnych działań, mających na celu wyżywienie rosnącej populacji powiedziała Kullman.

Aby zagwarantować, że wysiłki podejmowane w celu znalezienia realnych rozwiązań będą odpowiednio ukierunkowane, potrzebowaliśmy narzędzia o uproszczonym języku, służącego do informowania osób decyzyjnych.

EIU stworzyło indeks, na podstawie informacji przekazanych przez czołowych międzynarodowych ekspertów, którzy nadali nowy wymiar złożoności bezpieczeństwa żywnościowego i udzielili pomocy merytorycznej przy opracowywaniu i tworzeniu samego indeksu.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności służy do pomiaru poziomów bezpieczeństwa żywności poprzez znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytanie: w jaki sposób konsumenci w każdym kraju mogą zyskać łatwy dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej, dobrej jakościowo i przystępnej cenowo żywności? – powiedział Leo Abruzzese, dyrektor do spraw globalnego prognozowania Economist Intelligence Unit.

Dzięki naszemu obszernemu podejściu modelowemu wierzymy, że to kompleksowe narzędzie pomoże liderom w przejściu od retoryki do realnych wyników.

Ogólnie dostępne narzędzie odblokowuje możliwości współpracy. Interaktywny Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności jest dostępny na stronie internetowej http://www.foodsecurityindex.eiu.com i ma następujące funkcje:

– analiza głównych wyników Indeksu,
– opis 25 globalnych wskaźników służących do pomiaru poszczególnych aspektów związanych z przystępnością cenową, dostępnością, powszechnością, wartością odżywczą i bezpieczeństwem żywności,
– interaktywna mapa przedstawiającą ogólne wyniki i szczegółowe kategorie wyników;
– współczynniki korygujące umożliwiające planowanie scenariuszy,

– możliwość porównywania różnych krajów jednocześnie i tworzenia rankingów według poszczególnych wskaźników.

Strona zawiera także szczegółowe informacje na temat danego państwa i umożliwia dogłębną analizę sytuacji poszczególnych gospodarek w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dodana zostanie również unikalna funkcja mająca na celu przedstawienie wpływu zmian cen żywności na zdolność rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem żywności przez każde państwo.

DuPont i EIU prowadziły dyskusje dotyczące obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywności na forach na całym świecie, między innymi w Belgii, Brazylii, Republice Południowej Afryki i Stanach Zjednoczonych.

Uczestnikami takich rozmów byli czołowi przedstawiciele sektorów publicznego i prywatnego.

Więcej informacji na temat zaangażowania DuPont w wysiłki mające na celu oprawę bezpieczeństwa żywności na poziomie lokalnym, w sposób zrównoważony  w ramach współpracy można znaleźć na stronie internetowej foodsecurity.dupont.com lub na Twitterze pod hasłem #foodsecurity.

Od 1802 r. udostępnia na globalnym rynku światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że współpracując z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i powszechnie uznanymi liderami, możemy pomagać w znajdowaniu rozwiązań mających na celu stawienie czoła takim globalnym wyzwaniom, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych oraz ochrona życia i środowiska.
Dalsze informacje na temat DuPont i jego zaangażowania w rozwój i wdrażanie innowacji dostępne są na stronie internetowej.

Więcej informacji o działaniach DuPont w Polsce znajdą Państwo na www.dupont.pl albo w polskim centrum dla mediów pod adresem: emea.news.dupont.com