Mimo, że ostatnie miesiące przynosiły lekką odwilż na światowych giełdach, to i tak notowania są dużo wyższe niż w ubiegłych latach. Według danych FAO w sezonie 2007/2008 importerzy wydali przeszło 22 miliardy dolarów na żywność, a to ponad dwukrotnie więcej niż 5 lat temu.

Indeks cen żywności wyliczany przez organizację narodów zjednoczonych jest obecnie najniższy od 9 miesięcy. Jednak to niewielkie pocieszenie, bo nadal jest on o 50% wyższy niż w pod koniec 2006 roku. Na problem zwraca uwagę również Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Według ekspertów funduszu wysokie ceny żywności będą osłabiały gospodarki wielu krajów, które i tak stoją przed ciężką próbą wydostania się z kłopotów, jakie ściągnął na nie kryzys na rynkach finansowych.

Źródło: Agrobiznes/Anna Katner