1.       51 lat wynosi suma opóźnień dla wszystkich produktów GM, które wynikają nagminnego przekraczania terminów określonych w prawie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. Opóźnienia te nie są kwestią bezpieczeństwa, ponieważ produkty GM przed dopuszczeniem na rynek Unii Europejskiej zostały poddane ocenie ryzyka, zaś w wielu krajach zostały już autoryzowane.

2.       9.6 miliardów Euro wynosi suma niepotrzebnych strat dla gospodarki Unii Europejskiej, wynika z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego incydentów związanych z odsyłaniem towarów do krajów pochodzenia. Jest to wynik powolnego tempa procesu autoryzacji GMO w Unii oraz polityką zero tolerancji.

3.       300 milionów Euro kosztowało Unię Europejską przeprowadzenie badań, które potwierdziły bezpieczeństwo GMO. W tą pracę zaangażowanych było ponad 400 niezależnych grup badawczych. Potwierdziły one, że „​​GMO jest nawet bezpieczniejsze niż żywność konwencjonalna w związku z precyzyjną technologią oraz ostrymi normami, które musi spełniać” oraz „GMO nie jest bardziej szkodliwe niż konwencjonalna uprawa roślin”.

4.       Tryliard posiłków GMO zostało zjedzonych na całym świecie.

5.       0 przypadków szkodliwego wpływu GMO na zdrowie człowieka zostało potwierdzonych.

6.       2500 zezwoleń na dopuszczenie produktów GMO zostało wydanych na przez władze w 59 krajach, na podstawie naukowej oceny ryzyka.

7.       170 milionów hektarów wynosi łączny obszar upraw GM na całym świecie zgodnie z raportem ISAAA w 2012 roku. Z tej technologii korzysta ponad 17 milionów rolników posiadających małe gospodarstwa w krajach rozwijających się. To półtora razy większy obszar niż cała areał orny Unii Europejskiej oraz o ponad półtora razy więcej rolników niż w całej Unii.

8.       443 milionów Euro rocznie wynosi minimalna kwota utraconych korzyści przez rolników w Unii Europejskiej poprzez brak dostępu do roślin GM. Maksymalnie ocenia się, że wartość ta wynosi 929 milionów Euro rocznie.

9.       10 milionów samochodów mniej, to wartość zmniejszenia globalnej emisji gazów cieplarnianych dzięki uprawie rośliny GM.

10.    108.7 milionów hektarów ziemi - o tyle zmniejszył się areał uprawny w latach 1996-2011, dzięki stosowaniu biotechnologii oraz upraw GM. Wyższa efektywność upraw genetycznie zmodyfikowanych oznacza mniejsze wykorzystanie areału ziemi, co służy ochrony terenów zielnych oraz bioróżnorodności.