Na rynku produktów rolnych i ryb, największym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. W 2010 r. wymiana handlowa z UE stanowiła 60 proc. egipskiego importu i 30 proc. eksportu. Polscy eksporterzy nie są dyskryminowani na tle firm z pozostałych, unijnych krajów.

Do 2009 r. wartość polskiego eksportu do Egiptu była równa 81,5 mln USD (30 proc. wywozu ogółem), z czego dominującą sekcję stanowiły produkty roślinne (głównie pszenica i meslin), ekstrakt słodowy oraz cygara i papierosy. W 2010 r., z powodu spadku wywozu tych produktów, sprzedaż polskich wyrobów rolno-spożywczych zmniejszyła się do 32,6 mln USD (tj. 14 proc. wywozu ogółem). Wg danych z pierwszych 8 miesięcy 2011 r., import z Polski pszenicy i meslin ostatecznie zanikł. Duże znaczenie zyskuje natomiast import produktów pochodzenia zwierzęcego, głównie mleka i wyrobów mlecznych (sery i twarogi, śmietana, serwatka). W przypadku importu podrobów, mięsa bądź też zwierząt żywych, Egipt utrzymuje duże ograniczenia w powołaniu na zagrożenie BSE i ptasią grypę. Choroby te, w ostatnich latach silnie osłabiły egipską produkcję kurcząt i mięsa wołowego.

W polskim imporcie z Egiptu, który wyniósł 11 mln USD w 2010 r. (22 proc. wwozu łącznie) oraz 14 mln USD w 2009 r. (30 proc. całkowitego importu), główną sekcję stanowią produkty pochodzenia roślinnego, w tym warzywa suszone, owoce, orzechy i nasiona oleiste.

W ostatnich latach w Egipcie nastąpił postęp w jakości wytwarzanych produktów, szczególnie wypieków, serów, wyrobów mlecznych, ale też napojów mineralnych, gazowanych i alkoholowych. Wg prognoz, wraz z poprawą sytuacji materialnej Egipcjan oraz ich zwiększaniem ich świadomości zdrowotnej i higienicznej, popyt na przetworzoną żywność będzie rósł.

Daleki od nasycenia jest rynek napojów - może przyjąć nowe marki napojów bezalkoholowych i gorących. Przyjmie również drogie produkty zdrowotne przeznaczone dla młodych osób z wyższych warstw społecznych.

Egipt może być traktowany jako platforma produkcyjna i handlowa dla rynku afrykańskiego i Bliskiego Wschodu. Oferuje możliwości ekspansji, z uwagi na jego skalę oraz względne nienasycenie rynków lokalnego i regionalnych, szczególnie w grupie wyrobów pakowanych i tzw. żywności wygodnej, wody butelkowanej, napojów bezalkoholowych, wliczając w to popularne w Egipcie bezalkoholowe piwo. Wysokim potencjałem wzrostu wyróżnia się również branża wyrobów mlecznych.

Boom w najbliższych latach przepowiada się technologiom pożniwnym oraz przetwarzania i pakowania. Do czynników przyspieszających rozwój tych technologii zaliczyć można postępującą prywatyzację egipskich zakładów produkcyjnych, zwłaszcza z branży olejów jadalnych, a także politykę egipskiego rządu, ukierunkowaną na rozbudowę potencjału eksportowego.

Ponadto, korzystne perspektywy stwarza przemysł przetwórstwa spożywczego, szczególnie urządzenia do kruszenia i rafinacji cukru, przerobu olejów jadalnych, mięsa, linie produkcyjne do ciast i ciastek, instalacje pakowania.

Odrębny obszar kooperacji może stanowić zagospodarowanie odpadów z ferm kurzych, zakładów mięsnych czy też pochodzących z przerobu warzyw i owoców.