Jak przyznają agencje rządowe odpowiedzialne za rozdysponowanie rządowej pomocy dla rolnictwa w USA, więcej pieniędzy wypłacono w 14 dni niż w 14 lat. Niestety, miliony dolarów trafiły na konta osób i firm, które nie miały prawa by z pomocy skorzystać – czytamy na niemieckim portalu agrarheute.de. Pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie farmerów i firm z branży rolniczej podczas kryzysu koronowego. Środki wypłacano w formie pożyczek i dotacji. Ustalone procedury ubiegania się o wsparcie nie zapewniały jednak należytej weryfikacji wnioskodawców.

W efekcie doszło do nadużyć na ogromną skalę, o których jako pierwsza poinformowała agencja informacyjna Bloomberg. Przykładem, który obrazuje proceder jest Cleveland w stanie Ohio. Gdy Small Business Administration (SBA) rozdzielała setki milionów dolarów pomocy dla rolników, na przedmieściach miasta zarejestrowano z dnia na dzień 72 gospodarstwa i firmy, do których trafiło 7,2 miliona dolarów pomocy.

Każdy z fałszywych podmiotów złożył wnioski o pożyczkę 150 tys. dolarów oraz dotację w wysokości 183 tys. dolarów, i każdy z nich otrzymał wnioskowaną pomoc. Jak podał Bloomberg, każda z tych firm miała zatrudniać niemal 200 osób, ale nie udało się znaleźć żadnego byłego ani obecnego pracownika. Gdy pieniądze pomocowe trafiły na wskazane konta, zostały natychmiast przekierowane. Wszystko wskazuje na to, że większość tych firm została założona przez tą samą grupę osób wyłącznie w celu wyłudzenia pieniędzy. Bloomberg poinformował, że ani organy ścigania ani urzędnicy nie skontaktowali się jeszcze z potencjalnymi oszustami z Ohio.

Oszustwo było możliwe, bo SBA poinstruowano „z góry”, by środki rozdzieliła szybo i bez zbędnej biurokracji. Sprawę nadużyć badają teraz inspektorzy federalni. Dochodzenie Inspektoratu Generalnego SBA wykazało, że co ponad 22 tysiące przyznanych pożyczek i ponad 45 tysięcy dotacji o łącznej wartości ponad 1 miliarda dolarów trafiło do potencjalnie niekwalifikujących się przedsiębiorstw. Na przykład 22 wnioski o pożyczkę, pochodzące niby od 22 różnych firm działających w 6 stanach, zostały przesłane do rządowej agencji z tego samego komputera, co wskazuje adres IP. Inspektor generalny SBA ustalił również, że 14,3 miliardów dolarów pożyczek trafiło do wnioskodawców, którzy po dokonanej wpłacie zmienili konta bankowe.

Po uchwaleniu ustawy o wsparciu ekonomicznym dla przedsiębiorstw rolniczych w czasie kryzysu koronowego, w USA uruchomiono dwa programy pożyczkowe: program ochrony wypłat (PPP) oraz program na wypadek strat ekonomicznych (EIDL). Gospodarstwa mogą skorzystać z obydwu form wsparcia.