Od końca listopada 2010 władze Korei Południowej zmagają się z pryszczycą, wprowadzając kwarantanny, masowe szczepienia zwierząt oraz ubój sanitarny. Jak dotąd zlikwidowano 2,2 miliona świń i bydła. Koszt tych działań szacuje się na 1,6 miliarda dolarów.

Dynamika rozprzestrzeniania się pryszczycy we wschodniej Azji oraz wielkość ogniska choroby, które objęło Koreę Południową, jest niepodobne do niczego, co widzieliśmy przez co najmniej pół wieku - powiedział Juan Lubroth, Główny Lekarz Weterynarii z Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Pryszczyca musi być potraktowana jak problem o zasięgu regionalnym, dlatego FAO poprzez swoje biuro na Azję i Pacyfik planuje zorganizowanie spotkania głównych lekarzy weterynarii z krajów Azji Wschodniej, w celu omówienia bieżącej sytuacji i możliwości skoordynowanego działania - informuje FAO.

Informacje mediów na temat wystąpienia ogniska pryszczycy w Korei Północnej nie zostały jak dotąd potwierdzone przez tamtejsze władze. W ostatnich latach nowe szczepy wirusa pryszczycy rozprzestrzeniały się w Chinach oraz wschodnich regionach Rosji i Mongolii. W ostatnim czasie pryszczyca dotknęła w Mongolii dużą liczbę gazel, których cała populacja szacowana jest na 2 do 5,5 miliona sztuk. FAO wysłała do Mongolii zespół reagowania kryzysowego, aby pomóc władzom w walce z chorobą.

Sytuacja w Azji jest powodem do niepokoju, szczególnie że zbliża się święto Nowego Roku Księżycowego, podczas którego ludzie będą podróżować i przemieszczać się w regionie, wielu z nich  zabierze produkty mięsne, a część również zwierzęta. Władze Korei Południowej namawiają do rezygnacji z podróży i wyjazdów na święta, gdyż może to spowodować rozprzestrzenianie się choroby.

Pryszczyca jest chorobą wysoce zakaźną, która dotyka bydło, owce, kozy, świnie oraz inne parzystokopytne. Powoduje wystąpienie pęcherzy w okolicach nosowych, pyska oraz racic. Choroba nie zagraża bezpośrednio człowiekowi, jednak powoduje znaczne osłabienie chorych zwierząt, przez co nie nadają się do prac polowych, a mleko i mięso zakażonych zwierząt nie nadaje się do spożycia. Koszty walki z chorobą, a także ze względu na ograniczenia handlu, mogą w istotny sposób wpływać na gospodarkę lokalną i krajową. Koszty walki z pryszczycą w Wielkiej Brytanii w 2001 roku oszacowano na 13 miliardów euro.