W ciągu ostatnich 10 lat liczba chronicznie głodujących została zmniejszona o 100 mln, mimo to nadal 805 mln osób nie je regularnie.

Wzrost produkcji żywności uważany był przez wiele lat, jako naturalny sposób na likwidacje głodu na świecie, ale obecnie świat produkuje wystarczająco dużo żywności do nakarmienia wszystkich, a głód pozostaje problemem.

"Ponieważ produkcji żywności nie jest warunkiem wystarczającym dla bezpieczeństwa żywnościowego, oznacza to, że sposób, w jaki produkujemy już nie jest dopuszczalny" powiedział Graziano da Silva.

Istniejący model produkcji nie może zapobiec degradacji gleb i utraty różnorodności biologicznej, zwłaszcza dla przyszłych pokoleń. Model ten musi zostać poddany przeglądowi. Systemy żywności muszą być bardziej zrównoważone i elastyczne.

Rolnictwo ma potencjalnie dużą rolę nie tylko w zagwarantowaniu bezpieczeństwa żywnościowego, ale także w budowaniu odporności na wpływy zmian klimatu i zmniejszenie emisji gazów prowadzących globalnego ocieplenia.

Zmiany klimatu wpłyną nie tylko na produkcję żywności, ale także dostępność żywności oraz stabilności dostaw. W gospodarce globalnej zmiany klimatu sprawią, że na światowym rynku produktów rolnych sytuacja będzie mniej przewidywalna i bardziej zmienna.

Nowe podejście, znane, jako klimatycznie mądre rolnictwo, - czyli dostosowanie praktyk rolniczych, aby uczynić je bardziej adaptacyjne i odporne na presję środowiska, podczas gdy w tym samym czasie trzeba zmniejszyć skutki oddziaływania rolnictwa na środowisko.

FAO jest podstawą dla globalnego sojuszu klimatycznie mądrego rolnictwa, szerokiej koalicji zainteresowanych stron, w tym rządów, rolników i producentów żywności, przetwórców oraz sprzedawców a także organizacji naukowych i edukacyjnych.
Sojusz promuje sprawiedliwy i zrównoważony wzrost wydajności produkcji rolnej i dochodów producentów oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo.

2015 r. został wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako Międzynarodowego roku gleb, a FAO jest główną agencję za koordynację działań w roku.