Programy mające na celu zwiększenie produkcji lokalnej żywności i wsparcia rodziny rolników często zawierają kwestie dotyczące wpływu pracy rolnictwie na dzieci.

Jednak wiele programów dotyczących rozwoju rolnictwa może nawet przyczynić się do powstania problemu, gdy poprawa zdolności produkcyjnych prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na pracę, która jest wykonywana przez dzieci pracowników. Programy te nie monitorują, ani nie oceniają jej wpływu na dzieci.

Nowy przewodnik FAO dąży do wypełnienia tych luk.

Na całym świecie, dużo dzieci uczestniczy w pracach rolniczych. To jest normalne w gospodarstwach rodzinnych i - pod warunkiem, że pozostaje w dopuszczalnych granicach -jest nie tylko korzystne dla farmy, ale również pozwala dzieciom zdobyć cenną wiedzę i umiejętności.

Dla około 100 milionów dzieci, jednak taka praca wykracza poza to, co jest dopuszczalne – zakłóca uczęszczanie do szkoły lub jest niebezpieczna i szkodliwa dla ich zdrowia.

Jak powiedział dyrektor Rob Vos z FAO, w ostatnich latach wzrosła świadomość dotycząca roli dzieci w pracy na roli i ich udziału w produkcji przeznaczonych na eksport roślin takich jak kakao, bawełna i kawa.