Eksperci FAO oceniają przed rozpoczynającą się w poniedziałek w stolicy Ekwadoru pięciodniową konferencją regionalną tej organizacji, że wojna na Ukrainie, zwanej spichlerzem świata, doprowadzi automatycznie do gwałtownego wzrostu cen zbóż. Taki będzie skutek "fali uderzeniowej", jaką wywoła na świecie rosyjska agresja - ostrzega FAO.

- W konsekwencji Ameryce Łacińskiej i Karaibom grozi kryzys humanitarny - oświadczył w przededniu rozpoczęcia konferencji Julio Berdegue, delegat FAO reprezentujący w ONZ te regiony. Przewiduje on, że w następstwie wojny wywołanej przez Rosję ceny zbóż po 8-procentowym skoku w roku ubiegłym wzrosną w tym roku jeszcze o 21 proc., co poszerzy "strefę głodu" w regionie o 13 milionów ludzi.

Według danych Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia z końca 2021 roku głód lub ciężkie niedożywienie jest obecnie udziałem prawie 60 milionów mieszkańców Ameryki Łacińskiej w porównaniu z 13,8 milionami w roku 2000.

W sytuacji określanej przez ekspertów jako "umiarkowana niepewność wyżywienia", co oznacza, że członkowie danej rodziny nie mają pewności, czy będzie ich stać na następny posiłek, znajduje się obecnie w regionie 267 milionów jego mieszkańców. To 41 proc. ludności Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Według danych z 2020 roku liczba mieszkańców regionu trwale cierpiących głód wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2014, do 92,8 miliona.