Poziom produkcji został podniesiony, co było związane przede wszystkim z lepszymi zbiorami w Brazylii (korekta z 51 mln t w marcowym raporcie do 53,5 mln t). Na zwiększenie prognoz zapasów na koniec sezonu w największym stopniu wpłynęło obniżenie przewidywanego zużycia na cele paszowe w USA – z 140,98 mln t do 138,44 mln t, a także wzrost w stosunku do prognoz produkcji Brazylii.

Z kolei francuska firmy Strategie Grains zbiory zbóż ogółem we wszystkich krajach Unii w sezonie 2010/11 wyniosą 291 mln t. To o 0,5 proc. mniej w porównaniu do wysokości ubiegłorocznej produkcji.

Kukurydzy będzie więcej niż w ubiegłym sezonie, bo 58,3 mln t wobec 57,1 mln t rok wcześniej. Powierzchnia uprawy kukurydzy oceniania jest na 8,4 mln ha, kiedy rok wcześniej wynosiła 8,5 mln ha.

Co zatem zdecyduje o wzroście produkcji? Przede wszystkim plonowanie, które prognozowane są na 6,9 t/ha wobec 6,7 t/ha rok wcześniej.

Źródło: KPK/farmer.pl