Przeciętne dochody amerykańskiej rodziny farmerskiej, wraz z dochodami z działalności pozarolniczej,  wyniosły w 2009 r. 83 194 $. Tegoroczna doskonała światowa koniunktura zbożowa gwałtownie podniosła rentowność farm. Dochody netto wzrosły do 108 984 $ na gospodarstwo.

Dochody polskich rolników są nieporównywalnie niższe. Jak informuje najświeższy Rocznik Statystyczny 2009, dochód przypadajacy na jedno gospodarstwo wyniósł w 2008 r. 2 652 zł/miesiąc, czyli 31 824 zł w skali roku. Po przeliczeniu tej kwoty na walutę amerykańską okazuje się, że statystyczny rolnik w Polsce zarabia nieco ponad 10 tys. $ rocznie.