Faktyczna jakość importowanej pszenicy pod względem wskaźników zawartości białka i glutenu w ziarnie pszenicy istotnie odbiegała od wskaźników, ustalonych w umowach dotyczących dostaw.

Obecnie importerzy planują zwiększyć zakupy ziarna we Francji.

Trzeba zaznaczyć, że w ostatnich tygodniach kupcy na rynku egipskim zgłaszali istotne pretensje odnośnie jakości zakupionej bułgarskiej i ukraińskiej pszenicy z niedawnych zbiorów. Teraz podobne problemy powstały z rosyjskim zbożem.

Powyższe okoliczności stały się przyczyną tego, że w wyniku przetargu, który odbył się 10 września b.r., egipska agencja państwowa „GASC” zakupiła w większości europejską pszenicę.

Źródło: Apk Inform