FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, opublikowała raport, w którym wskazuje sposoby zmniejszeniu nadmiernej zmienności cen żywności.

W ostatnim czasie wiele osób podejmuje problem spekulacji na rynkach towarowych związanych z surowcami rolnymi. W samym tylko ostatnim kwartale 2010 roku suma inwestycji była trzykrotnie większa w porównaniu do trzech poprzednich miesięcy. Na rynku jest wiele pieniędzy od czasu, gdy państwa za pomocą programów koniunkturalnych i pakietów pomocowych starają się przezwyciężyć finansowy kryzys.

Rynki surowców rolnych przyciągają inwestorów, którzy równie mało interesują się zbożem, jak wcześniej firmami internetowymi czy kredytami subprime. Są to miliardowe fundusze emerytalne i mali prywatni inwestorzy, którzy szukają nowych, pewniejszych sposobów lokowania swoich pieniędzy.

Ciemna strona owego zjawiska polega na tym, że wraz z rosnącym popytem na fundusze rolne rosną ceny środków spożywczych. Jak informowała FAO we wrześniu 2011 r. indeks cen żywności na świecie wyniósł 225,0 pkt., wobec 229,5 pkt. w sierpniu. W ciągu roku indeks wzrósł o 48,3 pkt, czyli o 26,4 proc. Indeks cen żywności w lutym 2011 r. osiągnął poziom 237,7 pkt., co jest historycznym szczytem.