Najważniejszą zmianą, jaką wprowadzają przepisy nowej ustawy, jest zniesienie prawa wyłączności Kanadyjskiej Komisji Pszenicy (Canadian Wheat Board - CWB) na zakup i sprzedaż pszenicy oraz jęczmienia w Zachodniej Kanadzie (prowincje Kolumbia Brytyjska, Alberta, Saskatchewan, Manitoba).

W praktyce oznacza to wprowadzenie od 1 sierpnia 2012 r. swobody wyboru przez rolników i producentów przy zawieraniu kontraktów na zakup i skup zbóż z firmami prywatnymi lub CWB.

Za zmianami systemu organizacji rynku zbóż w Kanadzie opowiadało się wiele organizacji i stowarzyszeń, między innymi Związek Producentów Pszenicy Zachodniej Kanady (The Western Canadian Wheat Growers Association). Wcześniejsze wprowadzenie zmian przez Rząd Federalny nie było możliwe ze względu na brak większości parlamentarnej w tej kwestii.

Zamierzeniem Rządu było stworzenie rolnikom z Zachodniej Kanady warunków swobody wyboru sprzedaży swoich plonów na wolnym rynku i możliwości uzyskania lepszych cen, jak również polepszenia konkurencyjności kanadyjskiego rynku zbożowego.

CWB została stworzona w 1935 roku, w czasie Wielkiego Kryzysu, dla ustabilizowania poziomu cen i rynku zbóż w Kanadzie, a od roku 1943 posiadała wyłączność na obrót pszenicy i jęczmienia w Zachodniej Kanadzie. Obecnie komisja sprzedaje 21 mln ton ziarna rocznie do 70 krajów.

CWB będzie nadal funkcjonować na rynku, posiadając jednocześnie wsparcie rządu federalnego na kolejne pięć lat w czasie okresu prywatyzacji tej instytucji. Według deklaracji prezesa CWB Iana White'a, komisja w kolejnych latach będzie kontynuować zawieranie kontraktów z rolnikami oraz pracować nad rozwojem programów wsparcia finansowego dla producentów zbóż.

Jednocześnie, w momencie wejścia w życie nowych przepisów, firmy prywatne ogłosiły oferty na zakup pszenicy, pszenicy twardej (durum wheat) oraz jęczmienia na rok 2012.