Kanadyjczycy przedstawili nowe wymagania dotyczące materiału genetycznego sprowadzanego z krajów Unii Europejskiej. Kanadyjska agencja bezpieczeństwa żywności (CFIA) zapowiedziała, że wszystkie zwierzęta w krajach UE, od których zostanie pobrane nasienie lub embriony, w celu
eksportu do Kanady, będą musiały przejść testy potwierdzające brak zarażenia wirusem ze Schmallenbergu. Wymagania te będą dotyczyły materiału genetycznego pobieranego od bydła, owiec i kóz.

Wcześniej Meksyk oraz Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz importu materiału genetycznego ze Wspólnoty, tłumacząc się obawami przed wirusem ze Schmallenberu.