Prace grupy zadaniowej Rural Africa będą koncentrować się na następujących zadaniach:

• udzielaniu porad dotyczących szybszego oddziaływania, w oparciu o lepszą koordynację z istniejącymi inicjatywami oraz koncentracji na zwiększaniu publicznych i prywatnych inwestycji w rolnictwo w Afryce;

• zbadaniu, jak najlepiej dzielić się wiedzą i know-how, aby umożliwić tworzenie miejsc pracy i generować dochód na obszarach wiejskich w Afryce;

• określeniu strategii promowania i ustalania priorytetów polityki rolnej i reformy regulacyjnej w krajach afrykańskich zgodnie z Deklaracją Malabo oraz ułatwianie odpowiedzialnym inwestycjom prywatnym UE, pobudzenie wewnątrzafrykańskiego handlu, a także eksportu z krajów afrykańskich;

• określeniu strategii wspierania afrykańskiej młodzieży pracującej w rolnictwie, agrobiznesie i przemyśle rolnym.

Grupa zadaniowa Rural Africa składa się z 11 członków wybranych ze względu na ich poziom wiedzy fachowej i doświadczenie w dziedzinie rolnictwa, handlu, polityki rozwoju lub migracji, w tym wiedzę z pierwszej ręki na temat sektora rolno-spożywczego w Afryce. Członkami tymi, mianowani osobiście, są: Celine Bipko, Kees Blokland, Albert Engel, Bruno Losch, Baudouin Michel, Joseph Owano Kono, Francesco Rampa, Chinwe Ifejika Speranza, Cristine Wieck i Mashiri Zvarimwa. Przewodniczącym jest Tom Arnold.

Eksperci spotkają się na sześciu sesjach całodniowych, kończąc je sprawozdaniem, które zostanie przedstawione w styczniu 2019 r. Sprawozdanie to zawierać będzie zalecenia i w stosownych przypadkach, propozycje dalszych inicjatyw w ramach wspólnej strategii UE dotyczącej Afryki.

Dialog polityczny Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej w dziedzinie rolnictwa zyskuje na popularności, ostatnio w lipcu 2017 r. odbyła się konferencja ministerialna UE-UA w Rzymie. Wzmocniona współpraca, oparta na promowaniu dialogu politycznego jako narzędzia rozwoju, podkreśla konieczność wzmocnienia partnerstwa UE-Afryka w rolnictwie na rzecz zrównoważonej przyszłości.