Kolejne doniesienie, zgłoszone 29.11, dotyczyło stada 56 świń, z czego jedna była zakażona. Oba ogniska choroby zidentyfikowano w Prowincji Wojwodina w północnej Serbii. Zwierzęta zakażone, jak również narażone na zakażenie zostały wybrakowane. Jako główną przyczynę wystąpienia ogniska choroby zidentyfikowano kontakt z dzikimi gatunkami zwierząt.
W Polsce choroba zwalczana jest z urzędu i podlega notyfikacji w Unii Europejskiej. Od 2001 r. Polska jest uznawana za kraj wolny od klasycznego pomoru świń.

thepigsite.com/OIE/farmer.pl