Do wizyty komisarza dochodzi w czasie trwającej w Hiszpanii polemiki w związku z wypowiedziami ministra ds. konsumentów Alberto Garzona, według którego "Hiszpania eksportuje mięso złej jakości ze zwierząt maltretowanych".

Garzon skrytykował intensywną hodowlę zwierząt wskazując, że doprowadza do zanieczyszczania środowiska, zwłaszcza gleby i wody. Według hiszpańskiego ministra należy odróżnić małe gospodarstwa, gdzie hodowla jest ekologicznie zrównoważona, od szkodliwych dla środowiska hodowli intensywnych.

Wojciechowski przyznał istnienie w UE problem rozwoju rolnictwa na dużą skalę, zwłaszcza w niektórych sektorach produkcji zwierzęcej, takich jak wieprzowina, drób i kury nioski. Komisarz podkreślił, że Bruksela zmierza do promowania małych gospodarstw. - To nasz priorytet, także w obszarze produkcji zwierzęcej - powiedział. Zapewnił jednocześnie, że eksportowane mięso hiszpańskie jest takiej samej jakości, jak pochodzące z innych krajów UE.

Komisarz poinformował, że nowa WPR, która wejdzie w życie od 2023 roku, "wzmocni europejskie rolnictwo, zwracając większą uwagę na małych producentów rolnych". - Nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego, jeżeli pozwolimy na wyrugowanie małych rolników z systemu rolnictwa UE - powiedział. - Powinniśmy powstrzymać ten proces i pozwolić małym producentom rolnym ma kontynuowanie ich upraw i hodowli. Wskazał, że w mniejszych gospodarstwach "łatwiej jest zapewnić odpowiednie standardy dobrostanu zwierząt i osiągnąć produkcję ekologicznie zrównoważoną".

- Chodzi o właściwe proporcje między obszarem rolnym i liczbą zwierząt. Jest też kwestia krótkiego łańcucha dostaw. Musimy zmniejszyć odległość od gospodarstwa do stołu, a w rolnictwie na małą skalę jest to łatwiejsze. To jeden z priorytetów Komisji Europejskiej - zapewnił Wojciechowski.

Do 1 stycznia kraje członkowskie UE miały przedstawić narodowe plany strategiczne dotyczące wdrażania przyszłej WPR. Teraz Bruksela ma ocenić te plany i przekazać krajom uwagi do końca marca.

Podczas wizyty w Hiszpanii Wojciechowski odwiedzi w czwartek wyspę La Palma (Wyspy Kanaryjskie), gdzie spotka się z regionalnymi politykami i przedstawicielami sektora rolnego. Trwająca prawie trzy miesiące erupcja wulkanu poważnie uszkodziła grunty rolne na tej wyspie.

- Moja wizyta będzie okazją do rozważenia wszystkich możliwości udzielenia wsparcia finansowego rolnikom i innym poszkodowanym - powiedział Wojciechowski. W piątek komisarz przeprowadzi rozmowy z hiszpańskim ministrem rolnictwa Luisem Planasem - poinformowano w Madrycie.