Decyzja ta spowodowana jest zachwianiem stabilności produkcji tego produktu w regionie Tohoku, którego przyczyną jest marcowe trzęsienie ziemi. Pomimo przekroczenia w ciągu dwóch pierwszych kwartałów roku fiskalnego 2011 granicy ilościowej importu po zwykłych stawkach celnych, klauzula SSG stosowana zazwyczaj w takim przypadku na resztę roku fiskalnego, nie zostanie w br. wprowadzona.

Ma to zachęcić importerów do zwiększenia importu lub utrzymania go na dotychczasowym poziomie. Jest to szczególnie istotne dla prywatnych firm importujących masło wysokiej jakości bez pośrednictwa agencji Agriculture and Livestock Industries Corporation (ALIC). Import dokonywany za pośrednictwem ALIC nie jest bowiem obejmowany klauzulą SSG.

Ponadto w ramach importu regulowanego przez ALIC firmy zagraniczne mogą także brać udział w przetargach zorganizowanych w ramach skupu interwencyjnego ogłoszonego w sierpniu br. za pośrednictwem importerów akredytowanych przy agencji. Kolejne przetargi są zaplanowane na 24 października br. oraz w listopadzie (brak jeszcze dokładnego terminu).

Przedsiębiorców zainteresowanych eksportem masła na rynek japoński prosimy o bezpośredni kontakt z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) w Tokio:

e-mail: brhtokio@inter.net

tel.: +81 – 3 – 5437 – 5015