Zakaz ten był szeroko krytykowany, gdyż wykraczał poza standardowe działania, określone przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Wprowadzono go, mimo zapewnień ze strony UE o rygorystycznych środkach kontroli i nadzoru, dotyczących BSE, gwarantujących bezpieczeństwo mięsa. Komisja Europejska i państwa członkowskie niejednokrotnie poruszały ten temat z przedstawicielami rządu Malezji. Obecnie, mimo że procedury eksportu wołowiny do Malezji nie są do końca jasne, zniesienie zakazu ocenia się jako znaczący krok naprzód i pozytywnie odbierane jest ono przez Komisję Europejską.

W 2000 roku, przed wprowadzaniem zakazu, eksport wołowiny do Malezji został wyceniony na 1,2 miliona euro.