Z zapowiedzi ekspertów wynika, że w bieżącym roku produkcja owoców tego gatunku będzie w Serbii jeszcze wyższa, a co za tym idzie można się spodziewać kolejnego wzrostu ich eksportu. Rosnąca podaż może spowodować obniżkę cen zbytu, a przez to spadek opłacalności uprawy malin nie tylko w Serbii. Ratunkiem może być tylko wzrost spożycia tych owoców przez mieszkańców Europy Zachodniej.

Produkcja malin w Polsce wahała się w ostatnich 2 latach od 78 do 82 tys. ton. Eksport tych owoców obniżył się z ponad 46 tys. ton w 2008 roku do niewiele ponad 40,3 tys. ton w 2009 roku, czyli o 12 proc.

Utrzymująca się jednak dobra koniunktura krajowa na produkcje owoców deserowych – ceny skupu 5–6 zł/kg, oraz możliwość uzyskania dopłat unijnych spowodowały wzrost nasadzeń wielkoobszarowych plantacji tego gatunku. Oznacza to w najbliższych latach regularne zbiory malin w ilości znacznie powyżej 80 tys. ton.

Źródło: farmer.pl