Delegacja techników weterynarii z Maroka oceniała zdrowotność stad hiszpańskiego bydła, szczególnie pod kątem BSE, co potraktowano jako wstępny krok do exportu mięsa i produktów mięsnych do Maroka.

Wizytowano również ubojnie bydła, zakłady przetwórstwa mięsnego oraz wytwórnie pasz i wiele ferm hodowlanych. Marokańscy technicy byli także w laboratorium regionalnym w Andaluzji, które specjalizuje się w próbach diagnostycznych BSE i w Centralnym Laboratorium Weterynarii w Algete, które podlega Ministerstwu Rolnictwa Rybołówstwa i Żywności i ma status laboratorium narodowe odpowiedzialnego za BSE.

W ub. r. Hiszpania podpisała umowę na eksport mięsa do Algerii.