Jak donosi portal Wirtualna Polska, masową śmierć owadów w ciągu 3 minionych miesięcy zgłosili pszczelarze z 4 brazylijskich stanów. Najwięcej, bo 400 milionów martwych pszczół zgłoszono w stanie Rio Grande do Sul.

Eksperci są zdania, że wymieranie pszczół na taką skalę to efekt stosowania pestycydów, a szczególnie substancji zawierających neonikotynoidy i fipronil. Podczas gdy Unia Europejska w kwietniu br. poważnie ograniczyła możliwość zastosowania neonikotynoidów do ochrony roślin, Brazylia zniosła wiele ograniczeń dotyczących pestycydów. Stało się to mimo sprzeciwu ekologów, którzy nazwali wprowadzone przepisy „pakietem trucizn”.

Jak przypomina WP, jedna trzecia spożywanej przez ludzi żywności nie powstałaby bez udziału owadów zapylających. Do masowego wymierania pszczół dochodzi tymczasem coraz częściej w wielu krajach na całym świecie m.in. w USA, Rosji, Meksyku i Turcji.