Występujące niemal na wszystkich kontynentach i w każdym typie środowiska kleszcze przenoszą wiele chorób - zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych. Oprócz boreliozy są to na przykład bartonelozy, gorączka Q, tularemia, odkleszczowe zapalenie mózgu, babeszjoza oraz riketsjozy. Wiele z tych chorób może doprowadzić do śmierci, jeśli nie są właściwie leczone.

Zmiany klimatu, utrata środowiska oraz zmniejszające się populacje dzikich zwierząt wpływają na liczebność kleszczy.

Zespół dr Hillary Young z University of California w Santa Barbara, finansowany przez Morris Animal Foundation, przeprowadził badania w Kenii. Jak się okazało, gdy z określonego obszaru usuwano duże zwierzęta, populacja kleszczy zwiększała się o 130 do 225 proc. Na obszarach suchych kleszczy przybywało bardziej niż na podmokłych.

Naukowcy badali schwytane przez siebie kleszcze na obecność dwóch chorobotwórczych bakterii. Odsetek ich nosicieli wśród pasożytniczych pajęczaków okazał się podobny na wszystkich badanych obszarach - jak jednak konkludują naukowcy - im więcej kleszczy w otoczeniu, tym większe ryzyko zakażenia.

- To badanie wykazało, że ochrona dużych ssaków może zmniejszyć liczebność niektórych kleszczy, a co za tym idzie, liczebność kleszczy zainfekowanych patogenami szkodliwymi zarówno dla zdrowia ludzi, jak i zwierząt w danym rejonie - powiedziała dr Young. Jej zdaniem badanie, które przeprowadzono w Kenii, podkreśla znaczenie silnej, zróżnicowanej populacji dzikich zwierząt w kontrolowaniu potencjalnego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Obecnie ten sam zespół prowadzi badania w Kalifornii, chcąc się przekonać, czy i na ile afrykańskie obserwacje można odnieść do innych rejonów świata. Może to być kolejny argument za ochroną zagrożonych gatunków.