Przypadki choroby stwierdzono na jednej z ferm produkującej jaja w miejscowości Langwege - potwierdziła rada powiatu. W promieniu 3 km od fermy ogłoszono lockdown, a obserwacją objęto wszystkie hodowle drobiu znajdujące się w promieniu 10 km. W sumie na obszarze tym znajdują się 352 gospodarstwa.

Jak podkreśla Reuters, rozprzestrzenianie się ptasiej grypy na świecie budzi wciąż obawy krajów i przemysłu drobiarskiego m.in. ze względu na to, że choroba może niszczyć całe stada hodowlane i prowadzi do ograniczeń handlowych. Uważa się, że zagrożenie dla ludzi jest niskie. Wcześniejsze epidemie chorób wśród ptaków hodowlanych wymagały szeroko zakrojonych programów uboju, aby je powstrzymać.

Francuskie ministerstwo rolnictwa w czerwcu zniosło ograniczenia ogłoszone w związku z ptasią grypą w hodowlach drobiu na terenie kraju. Zdaniem resortu epidemia została powstrzymana po największym w historii kryzysie związanym z tym wysoce zaraźliwym wirusem, który doprowadził do uboju 16 mln ptaków.