Podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie spytaliśmy Adama Nowaka, wiceprezydenta Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA), co jest aktualnie tematem dyskusji podczas posiedzeń?

- Obecnie dyskusja skoncentrowana jest wokół strategii New Green Deal i wokół Planów Strategicznych na szczeblu europejskim i krajowym, by one jak najlepiej odpowiadały potrzebom rolnika - wyjaśnia Nowak. - Trzeba przyznać, że póki co tym potrzebom za bardzo nie odpowiadają, bo planowane są bardzo duże zmiany  - przyznaje w rozmowie z farmer.pl.

Wprawdzie debaty młodych rolników skupiają się głównie na rolnictwie, jednak nie brakuje również merytorycznych rozmów na temat energetyki.

- Kolejnym ważnym elementem, nad którym na szczeblu europejskim pracujemy w tej chwili, to odpowiednie przygotowanie rolnictwa do założeń właśnie strategii Nowego Zielonego Ładu, m.in. w zakresie energetyki - kontynuuje. - Widzimy, do czego prowadzą obecne zaniedbania w polityce energetycznej, np. brak wsparcia dla sektora biogazowego, co w konsekwencji rzutuje wysokimi kosztami prądu, dużymi ograniczeniami wobec produkcji zwierzęcej i jednocześnie problemem z dostępem do nawozów - wskazuje wiceprezydent CEJA.

Europejska Rada Młodych Rolników pracuje także nad rozsądną ochroną środowiska, a konkretnie nad ochroną jakości gleb.

- Trzecim ważnym elementem obrad jest opracowanie strategicznego dokumentu ochrony gleb, ich jakości i potencjału produkcyjnego. Jako rolnicy wiemy doskonale, jak troszczyć się o ziemię i to rolnicy są pierwszymi ekologami. Jeśli więc dyskusja prowadzona przez ekologów będzie powodowała zahamowanie produkcji żywności to zaraz się okaże, że wyzwania dotyczące polityki klimatycznej są dużo ważniejsze, niż zapotrzebowanie na zwiększona produkcję żywności, co jest nieuchronne w najbliższych latach - tłumaczy Adam Nowak. 

Wiceprezydent zwrócił się także do obrońców praw zwierząt, którzy niekoniecznie mają pojęcie o pracy w gospodarstwie rolnym.

- Więc mam taki apel - zapraszam przedstawicieli organizacji ekologicznych na staż do gospodarstwa rolnego, głównie z produkcją zwierzęcą. Tam dowiedzą się, na czym polega dobrostan zwierząt, zobaczą, jak faktycznie wygląda zrównoważona produkcja roślinna i z pewnością wszystkim, a w szczególności ludziom, którzy nie mają dostępu do rzetelnych informacji będzie, wyjdzie to na dobre - dodał na zakończenie.

To ostatni moment na obejrzenie retransmisji Konferencji ,,Narodowe Wyzwania w Rolnictwie"!