W spożyciu przeważało mięso białe, dlatego i w imporcie przeważały na te gatunki. Z raportu Norweskiego Związku Producentów Żywności (Nortura) wynika, że wrośnie spożycie wołowiny w najbliższych latach. Przewiduje się, że w br. import wołowiny wyniesie 14 tys. ton. A jeśli popyt na nią nadal będzie rósł, to wedle szacunków, do 2012 r. wyniesie on 20 tys. t. Równolegle, od 2007 r. w znacznie wzrosło spożycie mięsa drobiowego.

Źródło: ICEX