Podejrzane o zakażenie były 2562 sztuki bydła, a chorobę potwierdzono u 110 z nich. Zgodne z raportem, który władze izraelskie przekazały Światowej Organizacji Zwierząt (OIE), wszystkie trzy ogniska wystąpiły w Hazafon, nie odnotowano upadków zwierząt i nie zlikwidowano zakażonych sztuk. Według raportu wszystkie zarażone zwierzęta pochodziły ze stad, w których wykonywane były szczepienia ochronne przeciw pryszczycy w zeszłym roku. Źródło wirusa nie jest znane.