Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt zgłosiła, że w miejscowości XINJIANG w Chinach stwierdzono chorobę u 275 świń. Podejrzanych o zachorowanie było aż 3941 szt. - wszystkie zwierzęta ubito. Wcześniej pryszczyca występowała również u bydła i owiec. Zarówno Chiny jak i Korea Płd. i Płn. nie potrafią opanować występowania zachorowań na pryszczycę wśród zwierząt gospodarskich. W tym rejonie świata regularnie występują przypadki tej wysoce zaraźliwej choroby wirusowej.