Nikołaj A. Własow, zastępca szefa Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) poinformował Bernarda Van Goethema, dyrektora w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej o wprowadzeniu przez Federację Rosyjską nowych wymagań importowych i tranzytowych dla bydła hodowlanego i użytkowego oraz jego materiału genetycznego.

Zgodnie z przekazanym dokumentem, spełnienie nowych warunków musi zostać potwierdzone przez oddzielne załączniki do świadectw weterynaryjnych,wystawione przez państwową służbę weterynaryjną kraju eksportującego.

W celu wypełnienia tego wymagania, Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o przesłanie ewentualnych uwag do projektów dwóch załączników (dla bydła i dla materiału genetycznego), które towarzyszyłyby świadectwom weterynaryjnym. Celem KE jest ustalenie wzorów załączników, które mogłyby stosować wszystkie kraje członkowskie UE.