Kobiety stanowią aż 42 proc. udziału w sektorze rolniczym Unii Europejskiej. Trzy na 10 gospodarstw prowadzonych jest przez przedstawicielki płci żeńskiej. Tymczasem ilekroć poruszany jest temat zawodu rolnika, ludzie myślą o mężczyźnie. Rola kobiet w tym obszarze jest niedoceniana i to rodzi problemy, które według specjalistów, można, a nawet trzeba rozwiązać.

Ciężka praca to nie problem

Najwięcej kobiet w rolnictwie stanowi część siły roboczej w produkcji, na drugim miejscu są rolniczki, które grają bardzo ważną rolę w gospodarstwach rodzinnych. Dbają one o organizację produkcji, administrację gospodarstwa i pomagają w podejmowaniu decyzji. Jest też wiele kobiet, które prowadzą gospodarstwa samodzielnie z ogromnym sukcesem.

Europejskie rolniczki najczęściej prowadzą farmy produkujące ekologiczne mięso, warzywa, owoce i zboża. Prowadzą przy tym samodzielnie maszyny, inwestują w nowoczesną technologię i rozwiązania cyfrowe. Jest grupa kobiet, która zarządza winnicami i zakładami przetwórczymi, a także zajmuje się badaniami i prowadzeniem firm agrotechnicznych.

Jak widać kobiety bez problemu podejmują się dotychczas (stereotypowo) męskich zadań, tak jak w każdej innej dziedzinie nauki czy biznesu. Z jakiego powodu ten temat zaczyna być tak często poruszany?

Rolnik to stan umysłu

Chociaż wielu kobietom udaje się pogodzić wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa, nie oznacza to, że w swojej pracy nie spotykają się z trudnościami, które niekoniecznie związane są bezpośrednio z wykonywanymi pracami w gospodarstwie.

− Ludzie wciąż nie są świadomi i nie uznają, że zawód rolnika może być wykonywany również przez kobietę. Panuje stereotyp, że kobieta na wsi może być jedynie gospodynią domową. Jak wynika z badań, prawie połowa osób zawodowo zajmujących się rolnictwem to kobiety. W niektórych krajach rozwijających się rolnictwo stanowi ich główne zajęcie; są aktywne zwłaszcza w sektorze produkcji i przetwórstwie żywności, rybołówstwie czy leśnictwie – podkreśla Rekha Mehra, specjalista ds. równości płci i ekonomii.

Kobiety mają mniejsze możliwości we wzięciu kredytu, pożyczki czy dostępu do informacji, szkoleń i technologii, które są istotne w rozwijaniu gospodarstwa.

Zmiany, których nie zatrzymamy

Przedstawiciele organizacji wspierających kobiety zadają pytanie: co by się stało, gdyby zabrakło kobiet w tym biznesie?

Aktywność kobiet w sektorze rolniczym jest tak ważna, ponieważ, jak szacuje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Żywienia i Rolnictwa (FAO), będziemy musieli zmierzyć się ze zwiększeniem produkcji żywności nawet o 30 proc., które wynikać będzie z przyrostu ludności na całym świecie. To stworzy przestrzeń dla pracy i rozwoju kobiet w rolnictwie.

Specjaliści spojrzeli na to szerzej wskazując, że aktywność zawodowa kobiet w branży rolniczej przyniesie długotrwałe efekty ekonomiczne w społecznościach wiejskich, chociażby w postaci środków finansowych na edukację i ochronę zdrowia.

11 luty jest Międzynarodowym Dniem Kobiet w nauce. Czy w przyszłości będziemy obchodzić Dzień Kobiet w rolnictwie? na zdjęciu prowadzący i Svetla Garbeshkova. fot. mat BKT
11 luty jest Międzynarodowym Dniem Kobiet w nauce. Czy w przyszłości będziemy obchodzić Dzień Kobiet w rolnictwie? na zdjęciu prowadzący i Svetla Garbeshkova. fot. mat BKT

Lepsze rolnictwo dzięki kobietom

Rolnictwo nie jest łatwym biznesem. Wymaga ono ogromnej wiedzy i doświadczenia. Jednak wiele kobiet podejmuje wyzwanie pracy w tej branży, widząc jaki ogromny posiada potencjał.

− Dobry biznesplan, zbadanie możliwości finansowych, dobry wspierający zespół, skupienie się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, dokładne planowanie inwestycji  − tak przepis na sukces rolniczki posumowała Svetla Garbeshkova, dyrektor zarządzająca w Agro TV Bulgaria.

Czy powiedzenie „Jeśli nauczysz mężczyznę rolnictwa, jego rodzina będzie miała co jeść. Jeśli nauczysz rolnictwa kobietę – społeczeństwo będzie miało co jeść” okaże się realne? Obecnie wygląda na to, że rolnictwo zmierza w kierunku, w którym przestaje być branżą zdominowaną przez mężczyzn. Kobiety dorównują swoim kolegom po fachu coraz częściej wiedzą, kompetencjami i profesjonalizmem, a także konsekwencją przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich w wielu krajach.