Usługa monitorowania atmosfery Copernicus (CAMS), wdrożona przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych w imieniu Komisji Europejskiej, zapewnia codzienne bieżące analizy stężeń zanieczyszczeń powietrza. CAMS stale monitoruje jakość powietrza w Europie i na świecie.

Poniżej przedstawiono chwilowe stężenia powierzchniowe NO2 od 1 stycznia tego roku w punkcie obejmującym swoim zasięgiem Mediolan.

Przez pierwsze 5 tygodni roku nie odnotowano wyraźnego trendu zmian stężenia dwutlenku azotu, ale od 6 tygodnia do dzisiaj widać tendencję spadkową.

Średnie stężenie NO2 wynosiło:
- w styczniu ok. 65 μg.m-3,
- w lutym 45 μg.m-3,
- w pierwszej połowie marca około 35 μg.m-3.
Liniowy trend spadkowy rzędu -4 μg.m-3 tygodniowo średniej dziennej zanieczyszczeń powietrza trwa od szóstego tygodnia roku. Podobne spadki zanotowano w innych miastach w północnych Włoszech, takich jak Turyn i Bergamo. Z kolei na wschodzie tego kraju nastąpiła raczej skokowa zmiana. W Bolonii, gdzie koncentracja gazu wynosiła średnio około 30 μg.m-3 w styczniu, od początku lutego wynosi około 15 μg.m-3 .

NO2 jest krótkotrwałym zanieczyszczeniem. Wyemitowany pozostaje w atmosferze na ogół krócej niż jeden dzień, zanim zostanie osadzony lub zareaguje z innymi gazami. Zanieczyszczenie pozostaje więc dość blisko miejsca, w którym zostało wyemitowane. Większość źródeł jego emisji jest generowana przez działania człowieka, takie jak ruch uliczny, produkcja energii, ogrzewanie domów, przemysł, itp. Główne źródła tego zanieczyszczenia są różne i zależą od pory dnia, tygodnia, czy miesiąca. Emisja dwutlenku azotu zależy również od pogody, ponieważ zimne okresy powodują wzrost zapotrzebowania na ogrzewanie i energię.