Oman zaproponował Ukrainie poważne potraktowanie kwestii stworzenia ukraińskiego hubu zbożowego lub zbożowo-spożywczego na terytorium Sułtanatu. Strona omańska powiedziała też, że w przypadku jego powstania Ukraina może być absolutnie pewna, co do regularne dostawy zboża do krajów Rogu Afryki.

Ukraina może uzyskać dostęp do jednego z najnowocześniejszych hubów logistycznych, który funkcjonuje zasadniczo na Oceanie Indyjskim. Oprócz tego Oman ma doskonałe stosunki polityczne z takimi krajami jak Tanzania, Kenia, Somalia, Uganda, Rwanda i Etiopia.

Pomysł już jest porozumieniem

Pomysł utworzenia ukraińskich hubów zbożowych jest już rozwijany i osiągnął już poziom porozumienia, co do technicznych szczegółów realizacji, w tym wsparcia finansowego.

 Atutami Omanu są doskonała infrastruktura, rozwinięta flota, jasny i przejrzysty system bankowy i podatkowy Oman mógłby być brany pod uwagę przez ukraińskie władze, jako jedna z możliwych lokalizacji dla hubu zbożowego.